Agencija Anzas

Inženjerska djelatnost i tehničko savjetovanje

Procjena tržišne vrijednosti imovine:

• procjena tržišne vrijednosti svih vrsta vozila,
• procjena tržišne vrijednosti svih vrsta specijalnih i radnih vozila,
• procjena tržišne vrijednosti svih vrsta priključnih vozila i nadgradnji na vozilima,
• procjena tržišne vrijednosti svih vrsta radnih mašina, opreme i industrijskih postrojenja,
• procjena nepokretnosti,
• procjena tržišne vrijednosti svih vrsta vozila za utvrdjivanje poreza na promet putničkih i ostalih upotrebljavanih motornih vozila, plovnih objekata i letilica,
• procjena obima i visine šteta na vozilima nastalih kao posljedica saobraćajnih nezgoda,
• procjena vrijednosti ostatka oštećenog vozila,
• procjena totalne štete na vozilima,
• procjena vrijednosti nematerijalnog dijela osnivačkog uloga prilikom osnivanja privrednog društva, povećanja ili smanjenja nematerijalnog dijela prilikom promjene vrijednosti iznosa osnivačkog uloga
• procjena vrijednosti imovine(vozila, oprema, poslovni prostor) kao dokaz finansijske sposobnosti za izdavanje/produženje licence u unutrašnjem i medjunarodnom drumskom saobraćaju za javni prevoz putnika/tereta.
• procjena vrijednosti imovine(vozila, oprema, poslovni prostor) kao dokaz finansijske sposobnosti za izdavanje/produženje licence za limo servis.

Usluge

Sudska vještačenja:

• mašinske struke,
• elektro struke,
• gradjevinske struke,
• saobraćajne struke,
• ekonomsko finansijske struke.

Consalting:

• za izradu prijava o naknadi štete ili prigovora na zapisnik o oštećenju vozila a koji se podnose kod osiguravajućih društava,
• za kupovinu upotrebljavanog vozila i procjena vrijednosti tih vozila prije kupovine,
• za prenos vlasništva ili odjave upotrebljavanog motornog vozila
• za postupk po žalbi na utvrdjenu poresku osnovicu poreza na promet upotrebljavanih motornih vozila.

Energetska efikasnost:

    • ispitivanje i kalibracija sistema za grijanje i klimatizaciju hladnjača na vozilima,
    • energetski pregledi zgrada i inspekcije sistema za grijanje i klimatizaciju.

    Kontakt

    Pozovite nas